Sjedište

Histris d.o.o.
Partizanska 13
52440 Poreč

Prerada mesa

Dajčići 97
52404 Sveti Petar u Šumi

Tel. +385 (0)52 639 114
E-mail: info@histris.hr

Narudžbe
Tel.: +385 (0) 52 431 143
Email: narudzbe@histris.hr

Tvrtka Histris društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turistička agencija

  • SKRAĆENI NAZIV TVRTKE: Histris d.o.o.
  • ČLANOVI DRUŠTVA: Ivica Milotić, Valentina Radovčić
  • OIB: 24351550672
  • MBS: 040336980, upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu. 
  • TEMELJNI KAPITAL: 15.340.400,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu
  • BANKA:  Istarska kreditna banka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
  • IBAN: HR2423800061110019523; SWIFT: ISKBHR2X

Kontaktirajte nas

Predmet
Select an option
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Select an option